TEMA’DA BİR GÜN

Tema'da sabah herkes GÜNAYDIN der. GÜNE MERHABA DANSI yapar. GRUP SOHBETİ yapar.

GRUP SOHBETİ

Öğrencilerimiz, arkadaşları ve öğretmenleri ile küçük bir sohbetle güne başlar. Sohbete sınıftaki panoları işlemekle devam ederler. Duygularım panosunu işlerken kendini nasıl hissettiğini, neden böyle hissettiği sorularına cevap verirler. Kendisi ile ilgili paylaşımlar yaparken hem kendinin farkına varır, hem de arkadaşlarını dinlerken onlar hakkında bilgi sahibi olur. Sınıf yoklamasında matematiğin temelleri atılır çocuklar her gün düzenli ritmik sayma yapar, kimlerin sınıfta olduğunun ya da olmadığının takibini yapar. Takvim ve hava grafiği panolarını yaparken fen alanında gözlem becerilerini geliştirmeye başlar. 5 yaş sınıflarında okunan günlük gazete ile sosyal çevreye bakış açısı değişir, ülkemizde ve dünyada olan olaylar ile ilgili fikir sahibi olur, gündemi takip eder ve entelektüel bir bakış açısı yakalarlar.

GÜNÜMÜZ KOLEKTİF DÜŞÜNMEYİ VE ÜRETMEYİ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLARLA DOLU GEÇER

Her gün, “Çember Saati” adı verilen saatler, yaş gruplarına uygun olarak belirlenen tema başlıklarında entelektüel ve farklı bakış açılarının kazanıldığı, yaratıcı düşünme becerileri, soru sorma – cevap alma, sıra bekleme, grup önünde kendini ifade etme, bilgi paylaşımında bulunma gibi fırsatlarla dolu geçer. Bu saatlerde çocuklar özgürce düşünür, sorgular, merak eder; aktiftir, paylaşır, hayal eder ve kabul görür. Soruların tek cevabı ve doğrusu yoktur. Hoşgörü, sabır, her fikre saygı duyulması ön plandadır.

BİZLER, TEMA ÇOCUKLARI, İSTANBUL TÜRKÇESİ KONUŞURUZ (Türkçe Dil Etkinliği)

"Dil düşüncenin aracıdır. Dilsiz düşünülemez." Nurullah Ataç

Tema Eğitim Kurumları’nda anadil eğitimi Türkçe dil etkinlikleri adı altında çok yönlü ve kapsamlı çalışmalarla verilir. Anadili etkin ve kurallarına uygun kullanabilme, kendini ifade edebilme, yaratıcı fikirlerini sunma, ses tonunu ayarlama, sözcük dağarcığını geliştirebilme, dinleme becerisi kazandırma adına farklı yöntem ve materyaller kullanılır. Türkçe dil etkinliği saatlerinde çocuklar, farklı türlerde ve farklı yaş düzeylerine uygun kitaplar okuma, gazete ve dergi okuma, tekerleme, bilmece, parmak oyunu etkinlikleri, farklı konularda ya da işlenen temalara uygun hikâye oluşturma, cümle tamamlama, hikâye tamamlama, öykü anlatma gibi dili aktif kullandıkları çalışmalara katılırlar.

TEMA’DA MATEMATİK DERS DEĞİL HAYATIN PARÇASIDIR

"Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir." Cahit Arf

Tema Eğitim Kurumları’nda matematik programı her yaş grubunun kazanım ve ihtiyaçlarına göre hazırlanır. Bu programda matematik ile ilgili kavramları tanıma, adlandırma, eşleştirme, karşılaştırma, gruplama, sıralama, sayılar, toplama, çıkarma ve bölme işlemi, model alma, geometri ve uzaysal mantık, ölçme, grafik oluşturma gibi beceriler bulunur.


Matematik sadece semboller ve kâğıt üzerinde soyut kavramlardan oluşmaz. Matematik günlük hayat içinde alışveriş yaparken, bilimde, sanatta, sporda karşımıza sıklıkla çıkar. Çocuklara analitik düşünebilme becerisini kazandıran matematiğe önem veririz.

OKULUMUZ KOCAMAN BİR FEN LABORATUVARIDIR

"Gerçeğin bilgisi deneyle başlar, deneyle biter." Albert Einstein

Tema Eğitim Kurumları’nda çocuklar için anlamlı ve günlük yaşamla ilişkilendirilmiş bir fen eğitim programı sunulur.

 
Çocuklar merak ettikleri, öğrenmek istedikleri soruların cevabını deneyerek, yaşayarak, bizzat kendileri işin içinde oldukları anlarda daha iyi ve kalıcı öğrenirler. Fen etkinlikleri derslerinde çocuklar gözlem, sınıflandırma, ölçme yapar, tahminlerde bulunur ve sonuçlar çıkarıp değerlendirmeler yapar. Fen eğitimi doğa gezileri, gözlemler, deneyler, dramalar ve araştırmalarla yaşayarak öğrenme fırsatı sunan ve çocukların ulaştıkları sonuçları raporladığı etkin bir süreçtir.

AYNI ZAMANDA OKULUMUZ, KOCAMAN BİR OYUNHANEDİR

"Çocuk oyunla büyümelidir." Eflatun

Çocuklar öğrenme, karar verme, iş birliği, sıralama, düzenleme, paylaşma, başkalarının hakkına saygı gösterme, yardımlaşma gibi davranışları oyun sırasında öğrenir. Oyun sayesinde çocuk yetişkinliğinde gerekli olacak becerileri pratik yapar, değerlendirir ve mükemmelleştirir.


Tema Okulunda Oyun saatlerinde çocuklarımız;
Yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış oyuncaklarla, tercih ettikleri arkadaşlarla, kurallarını kendilerinin koyduğu, kurguladıkları olaylar ve konular etrafında oyunlar oynar. Problem çıktığında çözümleri kendileri bulur. Serbest oyun saatleri her gün mutlaka ders programı içinde yer alır.

TEMA ÇOCUKLARI AÇIK HAVA HEM OYNAR HEM ÖĞRENİR (Bahçe Etkinlikleri)

YEMYEŞİL BİR BAHÇEDE ÇOKÇA ZAMAN GEÇİRİR, BOL BOL OYNARIZ

"Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz." Micheal Marshall

Tema Eğitim Kurumları’nda öğrenci olmanın en büyük avantajı yemyeşil bir bahçede açık hava dersleri ve oyunları fırsatına sahip olmaktır. Bahçe derslerini, sokak oyunlarını, doğa ile etkileşimli eğitimi öğrencilerimize sunuyoruz. Açık havada oynayan çocuklar daha mutlu olur çünkü açık hava etkinlikleri çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını arttırır, onlara yeni oyunlar üretme ve deneme imkânı sunar. Doğadaki farklı materyalleri oyun aracı olarak kullanırlar. Bahçede geçirilen zaman içinde çocuklar güneşten, yağmura ve rüzgâra kadar çeşitli hava koşullarına uyum sağlamayı öğrenirler. Bu saatler çocukların tamamen özgür oldukları, kendi oyunlarını kurup devam ettirdikleri saatlerdir. Bahçe saatleri günlük program içinde mutlaka yer alır. Hava çok aşırı soğuk değilse, çok fazla yağmur yağmıyorsa yapılan etkinlikler bahçeye taşınır.

OKULUMUZ DOĞAYI SEVER, SEVDİRİR (Doğadayız)

Her çocuk bir doğa bilimci olarak doğar. Gözleri doğası gereği, yıldızların yüceliğine, çiçeklerin güzelliğine ve yaşamın gizemine açıktır. R. Search

Tema Eğitim Kurumları’nda çocukların doğa ile etkileşim içinde öğrenme süreçlerini önemsiyoruz. Çünkü açık havada öğrenmenin dikkati ve hafızayı geliştirdiği gerçeğini biliyoruz. Öğrencilerimizin bahçede standart park oyuncaklarından ziyade özgürce koşup oynadıkları, toprakla haşır neşir oldukları yeri geldiğinde çardakta oturup yağmuru izledikleri zaman dilimleri oluşturuyoruz. Konularla bağlantılı yapılan derslerde çocuklar öğrendiklerini ilişkilendirir, transfer yapar ve öğrenme gerçekleşir.

ÖMÜR BOYU BİZİMLE KALACAK KÜTÜPHANE ALIŞKANLIĞINI OKULUMUZ BİZE ERKENDEN KAZANDIRIR

"Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve akli, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır." Maksim Gorki

Tema Eğitim Kurumları’nda çocukların kütüphane ile etkileşimi yüksek, kütüphanenin okul hayatı içindeki önemi büyüktür. Çünkü biliyoruz ki çocuğa sunulan zengin uyarıcı çevre onun hayal gücünü ve merak duygusunu geliştirir. Çocukta olumlu kişilik oluşturma ve geliştirmeye katkı sağlar. Onların konuşma gelişimleri ve dil becerilerini geliştirmelerini desteklemek, çocuklara bilgiye erişim becerisi kazandırmak, okumanın zevk ve gücünü keşfetmelerini sağlamak, şu anda ve gelecek yıllarda iyi birer kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak en büyük hedefimiz.

YAŞAMSAL BECERİ ATÖLYELERİNDE HAYATA HAZIRLANIYORUZ

"Bir çocuğa tek başına başarabileceğini inandığı bir işte asla yardım etmeyiniz." Maria Montessori

Tema Eğitim Kurumları’nda çocukların sadece akademik gelişimlerini değil yaşamsal becerilerini de çok önemsiyoruz. Çünkü günlük hayatta çocukların akademik bilgilerden çok karşılaştıkları zorluklara pratik çözümler üretmeye ihtiyaçları vardır. Yaşamsal Beceri Atölyeleri’nde çocukları hayata hazırlayan, onlara gündelik yaşamı organize edebilme yeteneğini kazandıran etkinlikler yapılır.

İLKOKULA BAŞLADIĞIMIZDA KOLAYCA OKUYUP YAZACAĞIZ (İlkokula Hazırlık Çalışmaları)

İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Okul öncesi eğitim programının bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır. Okul olgunluğu ancak bu şekilde kazanılabilir.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazırlığını artırmak amacıyla yaptığımız etkinliklerdir.

Çocukların öncelikle, okuma yazmanın gerekliliğini ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamalarını önemsiyoruz. Çocukların, okuma yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmelerini destekliyoruz.

Ses eğitimi ve yazma çalışmalarımızı haftada bir ders saati ilkokul sınıflarımızda ilkokul öğretmenlerimizle yapıyoruz. Sınıf öğretmenlerimizin yaptığı destekleyici oyunlar ve etkinliklerle de okuma yazma hazırlığını pekiştiriyoruz.

HAYAT BOYU BİZİMLE KALACAK HAFIZA, DİKKAT VE KONSANTRASYONUMUZ TEMA ANAOKULUMUZDA GELİŞİYOR (Akıl Oyunları)

"Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür." Lord Byron

Tema çocukları hem derslerde hem de ders dışı aktivitelerde akıl oyunlarını sıklıkla oynar. Bu oyunlarda çocuklar eğlenirken farkında olmadan öğrendiği için yaratıcılıkları ve akademik becerileri de gelişir Kullanılan materyaller ve oynanan oyunlar çocuklarda görsel ve işitsel hafızayı güçlendirici, dikkat ve konsantrasyon artıcı oyunlardır.

BURASI BİR GEZGİNLER OKULU (Gezi Etkinliği)

"Kişi bir yere gitmek için değil yeni şeyler görmek için yola çıkar." Henry Miller

Alan gezileri çocukların araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme süreçleridir. Bu geziler bir yandan çocukların yaşadıkları çevreyi tanımalarına, bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam hazırlar. Temalara paralel olarak planlanan gezilerde çocuklar keşfederek ve inceleyerek bilgiye ulaşma fırsatı yakalar.