TEMA’DA REHBERLİK VE ORYANTASYON

Tema Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi çocuk merkezli anlayışı ile öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik gelişimlerini sürekli takip ederek desteklemeyi amaçlar.


Çocuk merkezli danışmanlık anlayışında öğretmen, veli ve rehberlik birimi sürekli iletişim halindedir. Rehberlik birimimiz tarafından yapılan gözlem ve değerlendirme çalışmalarının ardından sosyal ve/veya duygusal olarak yaş grubunu takip etmekte zorlanan ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize yönelik çalışmalar uygulanır.


Rehberlik programında bireyin okula ve çevreye uyum sağlaması, ilkokula hazırlanması, eğitim ortamlarına ve öğrenme hayatına olumlu tutum geliştirmesi, kendini tanıması ve olumlu benlik algısı geliştirmesi, kişiler arası ilişkilerini geliştirmesi, aile ve topluma ilişkin farkındalık kazanması amaçlanır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

 • Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları
 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Bireysel Çalışmalar
 • Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar
 • Grup Gözlemleri
 • Kayıt Görüşmeleri
 • Okul Olgunluğu Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Velilere Yönelik Çalışmalar

 • Tanışma ve ilk gözlem görüşmesi
 • Takip görüşmesi
 • Bilgilendirme görüşmesi
 • Aile Danışmanlığı
 • Bülten Çalışmaları
 • Seminerler

TEMA KARAKTERLİ ÖĞRENCİ YETİŞTİRİR (DEĞERLER EĞİTİMİ)

“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil, model olmaktır.