TEMA’DA REHBERLİK VE ORYANTASYON

Tema Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi çocuk merkezli anlayışı ile öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik gelişimlerini sürekli takip ederek desteklemeyi amaçlar. Okulumuzda haftanın beş günü kurum psikologlarımız çalışma saatleri içerisinde görev alır.

Okul psikoloğumuz/rehber öğretmenimiz tarafından öğrencilerimiz doğal ortamları içerisinde rutin bir şekilde gözlemlenir. İhtiyaç duyulduğu oranda çeşitli test ve envanterler uygulanır.

Çocuk merkezli danışmanlık anlayışında öğretmen, veli ve rehberlik birimi sürekli iletişim halindedir. Ailelerin çocuktaki olumlu olan davranışı geliştirmek ya da olumsuz tutumu değiştirmek için rehberlik servisiyle iş birliği içerisinde olması beklenir.

Rehberlik birimimiz tarafından yapılan gözlem ve değerlendirme çalışmalarının ardından sosyal ve/veya duygusal olarak yaş grubunu takip etmekte zorlanan ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize yönelik çalışmalar uygulanır.

Sosyal Davranış Programı’nda öğrencilerle duygular, empati, iletişim ve davranış kontrolü üzerine çalışmalar yapılır.

Rehberlik programında bireyin okula ve çevreye uyum sağlaması, ilkokula hazırlanması, eğitim ortamlarına ve öğrenme hayatına olumlu tutum geliştirmesi, kendini tanıması ve olumlu benlik algısı geliştirmesi, kişiler arası ilişkilerini geliştirmesi, aile ve topluma ilişkin farkındalık kazanması amaçlanır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

 • Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları
 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Bireysel Çalışmalar
 • Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar
 • Grup Gözlemleri
 • Kayıt Görüşmeleri
 • Okul Olgunluğu Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Velilere Yönelik Çalışmalar

 • Tanışma ve ilk gözlem görüşmesi
 • Takip görüşmesi
 • Bilgilendirme görüşmesi
 • Aile Danışmanlığı
 • Bülten Çalışmaları
 • Seminerler

TEMA KARAKTERLİ ÖĞRENCİ YETİŞTİRİR (DEĞERLER EĞİTİMİ)

“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil, model olmaktır.

Program ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle değerler eğitimi programı planlanırken aile katılımına önem verilmelidir. Program öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler.