TEMA EĞİTİM KURUMLARININ MİSYONU VİZYONU

VİZYONUMUZ

Eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında uluslararası standartlar baz alınarak, yenilikçi, dinamik ve alternatif eğitim olanakları yaratan demokratik, evrensel değerleri içselleştirmiş kurum olmak. Yabancı dil, teknoloji, bireysel ve sosyal gelişim alanında başarılı ve kendisini tanıyan öğrenciler yetiştirmek.

MİSYONUMUZ

Öğrencimizin bireysel farklılıkları desteklenerek, geniş bir dünya görüşüne, kültürüne sahip olmaları ve bununla birlikte otonom yapıya sahip olmalarını hedefleriz.Öğrencimizin hem yaşadığı toplumun bireyi, hem de dünya bireyi olarak; çevresine duyarlı, saygılı, hoşgörülü birey olarak öğrencimizin mutlu bir yaşam kurabilmesi için gerekli yetilere sahip olmalarına destek olmak.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Eğitimin yaşam için olduğuna inanan bizler; geleceğin toplumunun demokrat, yaratıcı, sorunlara çözüm üretebilen ve mutlu insanlardan oluşacağını kabul ediyor ve eğitim- öğretimde “Öğrenci Odaklı ve Kalıcı Öğrenme Merkezli” yaklaşımları esas alıyoruz.

EĞİTİM İLKELERİMİZ

Eğitim sistemini bütünüyle öğrenci merkezli olarak düzenleyerek; bireysel becerilerin fark edilmesini sağlamanın yolu olduğunun bilincindeyiz. Eğitim ortamını öğrencinin ‘’Yaparak – Yaşayarak’’ öğrenmesini sağlayacak şekilde düzenliyoruz. Öğrenmeyi yaşamsal deneyim haline getirerek Anaokulundan İlköğretimin sonuna kadar eğitimde ‘’Tam Öğrenme’’ (Kalıcı Öğrenme) modelini uygulamak, anasınıfı ve ilköğretim okulunda içerik (program – yöntem vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü sağlayarak, öğrencinin toplumsal etkinliklere katılımını sağlayıp, yaşamı her boyutuyla tanımasına olanak sağlamak.

Tema ilkokulu anaokulu Büyükçekmece Beykent Tema Eğitim Kurumları ilkokul anaokul bölümünde 1.sınıf – 5. sınıf seviyesinde çocuklarımıza eğitim verilmektedir. İlkokulumuz anaokulumuz Büyükçekmece ilçesinde tek katlı bir bina içinde eğitime devam etmektedir. Toplam kapalı alanımız 5000 metrekaredir. Beylikdüzü’nde tek kat üzerine kurulu özel okul olan ilkokulumuzun anaokulumuzun iki bahçesi mevcuttur. Öğrencilerimiz çeşitli ağaçların yer aldığı, mevsimine göre sebze ekimi yaptıkları bahçemizde doğayla iç içe eğitim almaktadır. Beylikdüzü Tema ilkokul anaokul sınıflarımız, çocukların bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerini destekleyecek materyal ve alana sahiptir. Beylikdüzü Tema İlkokulu anaokulu olarak hedefimiz, özgüveni yüksek, sorgulayan, yaratıcı, eleştirel düşünen “Mutlu Çocuklar” yetiştirmektir. Büyükçekmece Tema İlkokulu anaokulu farklı eğitim ve yöntemlerden yararlanarak hazırlanan özgün bir program uygulanmaktadır. Beylikdüzü özel Tema İlkokulumuzda anaokulumuzda Montessori, Gems, Scamper ve sorgulamaya dayalı eğitim modelleri kullanılarak oluşturulan, birbirini tamamlayan bir program uygulanmaktadır. Beylikdüzü’nün en iyi Anaokulu dan biri olan Tema anaokulunda Türkçe program, branş dersleri, günlük yaşam becerileri, atölye çalışmaları ile desteklenmektedir. Yarım gün İngilizce programımız ve ikinci yabancı dil İspanyolca ile çocuklarımızın anaokulu ilkokulu seviyesinde farklı bir dille tanışmasına olanak verilir. Beykent Büyükçekmece ilçesinde yer alan Tema Eğitim Kurumları İlkokulu anaokulu hakkında detaylı bilgiye tema.k12.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Beylikdüzü Tema ilkokulu olarak öğrenci odaklı ve kalıcı öğrenmeyi esas alan alternatif eğitim yaklaşımına sahibiz. Büyükçekmece Tema Anaokulu amacımız yenilikçi, sorgulayan, yaşadığı dünyaya duyarlı, bilim, spor, sanat ve teknoloji alanlarında başarılı ve mutlu bireyler yetişmesine rehberlik etmektir.