Close

Murat H. POLAT

Tema Eğitim Kurumları Kurucu Ortak

Son 1 O yıldır ülkemizde hızlı bir özel okul­laşma süreci yaşıyoruz. Bunun sonucunda da eğitim sistemimizde sürekli yeniliklerle karşılaşıyoruz. Pisa ve benzeri uluslararası değerlendirme ölçütlerinde ülkemiz düşük bir sıralamada yer alıyor. Bunun nedenini sorgulamamız, şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Bu ülkenin ileriye gidebilmesi için eğitim sistemimizi ileri seviyelere taşımamız ve dünya standartları­na ulaştırmamız gerekiyor.

Eğitim sisteminin ülkenin her anlamda iler­leyişindeki önemini farketmiş, bunun üze­rine çalışmış ve eğitim kalitesini ileri seviye­lere taşıyabilmiş Finlandiya gibi, Kore gibi pek çok ülke var. Bu ülkeler neleri doğru yapmış diye biraz araştırdığımızda, çocukla­ra 7 yaşına kadar oyunla eğitim verildiğini, mümkün olduğu kadar sınav sisteminden ve stresten uzak bir eğitim süreci izlendi­ğini görüyoruz. Biz de dünya standartlarını yakalamak adına sürekli geliştirdiğimiz ve odağına çocukların mutluluğunu yerleştir -diğimiz bir eğitim anlayışı benimsiyoruz.

TEMA Eğitim Kurumları kampüsünün adının Mutlu Çocuklar Kampüsü olmasının bir amacı, bir anlamı var. Bir çocuğun anne babasının görevinin çocukları yanlarından ayrılmadan önce, onları hayata tam anla­mıyla donanmış bir birey haline getirmek olduğunu düşünüyoruz.

Dünya tarihini pozitif yönde etkilemiş tüm dehaların tarihinde mutlu çocukluk yılları yatıyor. Aynı ölçüde de tarihe kötü anlam­da iz bırakmış isimlerin geçmişinde de kötü deneyimlerle dolu çocukluk yılları var.

Denizyıldızı hikayesindeki gibi, ne kadar uğraşırsak uğraşalım sahile vuran tüm de­nizyıldızlarını kurtaramayacağımızı düşün­mek yerine, hayatına dokunduğumuz her çocuk için fark yaratacak adımlar atacağı­mıza inanıyoruz.

Bugün 3-1 O yaş arasında eğitim vererek hayatlarına dokunduğumuz çocuklarımızın mutlu olmalarını bu yüzden çok önemsi­yoruz. Onları hazırladığımız geleceği tek­nolojik gelişim anlamında öngörmemiz mümkün değil. Bu yüzden onları olabildi­ğince esnek, meraklı, araştırmayı seven, sosyal, insan ilişkilerine açık bireyler olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Onlara kütüphane kitaplarını ezberletmek yerine, kütüphane anahtarını vermeyi tercih ediyoruz. Temel meselemiz, gelecekte sorgulayan, analiz edebilen, yeniliklere açık dünya vatandaş­larını bugün mutlu çocuklar olarak yetiş­tirmek.

BİLGİ ALIN