İLKOKUL
EĞİTİM MODELİMİZ

Temel ilkemiz güçlü, meraklı ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek. Tema Eğitim Kurumları’ nda 1. sınıftan itibaren ezbercilikten uzak, akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklı bir eğitim sistemi uyguluyoruz.Öğrencilerimizin, hem mutlu bir çocuk olarak hem de doğalarında var olan, merak etme, sorgulama ve deneyimleme isteklerini teşvik ederek, evrensel ilke ve değerlerle donatılmış, kültürel ve sosyal bireyler olarak hayata hazırlanmaları için çalışıyoruz.Öğrenmekten zevk alan ve bu öğrenme isteğini ömür boyu sürdüren, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileriyle donanmış, dünyanın her yerinde yaşayabilecek ve çalışabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.    

Tema İlkokulu Büyükçekmece- BeykentTema Eğitim Kurumları ilkokul bölümünde 1.sınıf – 5. sınıf seviyesinde çocuklarımıza eğitim verilmektedir.İlkokulumuz Büyükçekmece ilçesinde tek katlı bir bina içinde eğitime devam etmektedir. Toplam kapalı alanımız….. metrekaredir.Tek kat üzerine kurulu ilkokulumuzun iki bahçesi mevcuttur. Öğrencilerimiz  , farklı çeşitlerde ağaçların yer aldığı, mevsimine göre sebze ekimi yaptıkları  ….. m2 bahçemizde doğayla iç içe eğitim  almaktadır.İlkokul sınıflarımız, çocukların bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerini destekleyecek materyal ve alana sahiptir.Tema İlkokulu olarak hedefimiz, özgüveni yüksek, sorgulayan, yaratıcı, eleştirel düşünen, empati kurabilen, özgür, hoşgörü sahibi, sorumluluklarının bilincinde, kendini ve başkalarının haklarına saygılı, iş birliğine açık, entelektüel, farklı bakış bakış açısına sahip, yeniliklere açık ve uyumlu, bilimsel düşünebilen, çevreye tüm canlılara duyarlı, evrensel değer ve kültürüne sahip çıkan ‘’ Mutlu Çocuklar’’ yetiştirmektir.Büyükçekmece Tema İlkokulunda farklı eğitim ve yöntemlerden yararlanarak hazırlanan özgün bir program uygulanmaktadır.İlkokulumuzda Montessori, Gems, Scamper ve sorgulamaya dayalı eğitim modelleri kullanılarak  oluşturulan, birbirini tamamlayan bir program uygulanmaktadır. Türkçe program, branş dersleri, günlük yaşam becerileri, atölye çalışmaları ile desteklenmektedir. Yarım gün  İngilizce programımız ve ikinci yabancı dil İspanyolca ile çocuklarımızın anaokulu seviyesinde farklı bir dille tanışmasına olanak verilir. Alanında uzman olan öğretmenler liderliğinde branş dersleri, kulüp dersleri , atölye çalışmaları ile çocuklarımız anaokulu seviyesinde farklı alanlarda çalışma olanağına sahip olur.Büyükçekmece ilçesinde yer alan Tema Eğitim Kurumları İlkokulu hakkında detaylı bilgiye …….. web sitesinden ulaşabilirsiniz.