EĞİTİME BAKIŞ AÇIMIZ

Tema Eğitim Kurumları kurulduğu günden bu yana öğrencilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekli gelişen, dinamik bir eğitim anlayışına sahip oldu.

Okulumuzda öğrenci odaklı ve kalıcı öğrenmeyi esas alan alternatif bir eğitim yaklaşımına sahibiz. Öğretmeye değil öğrenmeye; sadece öğrencilerin değil tüm Tema fertlerinin aslında öğrenenler topluluğunun bir üyesi olmasına değer verilir ve çalışmalar buna uygun olarak yürütülür.

Amacımız;

● Özgüveni yüksek
● Düşünen, sorgulayan, araştıran, yenilikçi, meraklı
● Yaratıcı
● Eleştirel düşünen
● İletişim kuran
● Empati yapabilen
● Özgür
● Hoşgörü sahibi
● Sorumluluklarının bilincinde
● Kendinin ve başkalarının haklarına saygılı
● İş birliğine açık
● Entelektüel bilgi birikimine sahip
● Farklı bakış açısına sahip
● Yeniliklere açık ve uyumlu
● Spor, sanat, teknoloji alanlarında başarılı
● Bilimsel düşünebilen
● Çevreye ve tüm canlılara duyarlı ve saygılı
Evrensel değerlere ve kültürüne sahip çıkan “mutlu çocuklar’’ yetiştirmek.