EĞİTİM YÖNTEMLERİMİZ
EĞİTİM SİSTEMİMİZDEKİ UYGULAMALAR

GEMS
Fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını daha keyifli hale getirmek, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla GEMS programından destek almaktayız.GEMS Programı, California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrence Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli geliştirilen bir programdır.GEMS; anaokullarında fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını, yaratıcı drama ve müzikle birleştirip, programı daha sürükleyici ve eğlenceli hale getirmeyi hedefler.GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak,Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak,Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek,Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

HIGH SCOPE
(PLANLA-YAP-DEĞERLENDİR)High/Scope, “Planlama-Çalışma-Hatırlama” sıralı faaliyetlerini içerir, bu çerçevede çocuk kendi ilgi alanı içinde bir plan yapar; bu planı uygular; çalışma bitimindeki hatırlama sürecinde ise planını uygularken yapılan çalışmayı hatırlar ve yaptıklarını değerlendirme fırsatına sahip olur. Çocuklar seçtikleri kararları uygulayabildiklerini ve planladıklarını yapabileceklerini görürler. Böylece, özgüvenleri ve sorumluluk duyguları artar; bağımsızlık duyguları desteklenir. Kesin bir sonuç ya da tek bir doğru beklentisi olmadığından çocuklar rahatça çalışırlarken yetişkin tarafından sorulan ve onların düşünmelerini teşvik eder.Böylece, özgüvenleri ve sorumluluk duyguları artar; bağımsızlık duyguları desteklenir. Kesin bir sonuç ya da tek bir doğru beklentisi olmadığından çocuklar rahatça çalışırlarken yetişkin tarafından sorulan ve onların düşünmelerini teşvik eden açık uçlu sorular problem çözme yetilerinin gelişmesini sağlar. Hatırlama (değerlendirme) kısmı, deneyimlerini dile getiren çocukların kendilerini ifade etme yeteneklerine alıştırma sağlar. Bu sıralı faaliyette çocuklar değişik zaman boyutlarındaki olayları birbirine bağlamayı da öğrenir ve zaman yönetiminde beceri kazanırlar.

MONTESSORİ
Montessori atölyesi ve montessori sınıfı olarak iki şekilde uygulanmaktadır. Ancak okulumuzun genel yapısında montessori eğitiminin birçok unsurunun yer aldığını ve tüm sınıflarımızda uygulanmakta olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle montessori eğitiminin temel prensiplerinden biri olan ‘bana kendim yapabilmem için yardım et!’ ilkesinin tüm okulumuz içinde geçerli olduğunu ve uygulandığını söyleyebiliriz.

SCAMPER
Çocukların Yaratıcılığını Geliştirmede Alternatif Bir YolOkulöncesi eğitimin amaçlarından biri çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.SCAMPER zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Michalko’ya göre SCAMPER’ın felsefesi şudur: Her fikir var olan başka bir fikirden doğar.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Okuma yazamaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır. Bu çalışmalar çocukta sağlıklı öğrenmeyi gerçekleştirmesi için yaşamın içine girerek ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulmuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermektedir. Asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Çocuğun yazması zihinsel gelişiminin yanı sıra el-göz koordinasyonu,  parmak kaslarının ve kemiklerinin gelişiminin tamamlanmasına bağlıdır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları içerisinde yer alan etkinliklerle bu alanlar desteklenerek çocukların okul olgunluğunu kazanmaları sağlanır.

Türkçe Dil Etkinliği
Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçe’ yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır. Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.Okulumuzda Türkçe dil etkinlikleri ,hikaye anlatımları ,kitap çalışmaları ,şarkı, şiir , tekerlemeler, yaratıcı drama çalışmaları ile desteklenmektedir.

Fen- Matematik Etkinlikleri
Yaş seviyelerine göre doğru sıralanmış MATEMATİK KAVRAMLARI takip ederek çocuklarımızın matematiksel düşünme becerisini şu temel öğeleri kullanarak geliştiriyoruz.-Matematik sınıf ortamında kalan soyut bir kavram değil gerçek hayatın bir parçasıdır.-Matematikteki tüm soyut kavramlar somutlaştırılarak öğretilir.-Matematik dili günlük hayatta sıklıkla kullanılır.-Matematik analitik düşünme yeteneğini geliştirir.2-6 yaş dönemi, tekrar ele geçirebileceğimiz bir dönem değildir. Algılamanın en yüksek olduğu bu dönemde öğrenilen bilgi ve beceriler kalıcıdır ve yaşam biçimine dönüşür. Matematiğin de yaşamın her anında işimizi kolaylaştıran bilgiler bütünü olduğu düşünüldüğünde, çocukların erken yaşta matematik kavramları ile karşılaşmaları günlük hayatta, bilimde, sanatta, müzikte, sporda nasıl kullanıldığını görmeleri ve yaşamaları onlara ileride bu alanlarda da büyük kolaylıklar sağlayacaktır.Hedeflenen kazanımlar SAYILARI SAYMA VE TANIMA, BİRE BİR EŞLEME, RAKAMLARI YAZMA, ÖRÜNTÜ, PROBLEM ÇÖZME, RENKLER, SAYI DOĞRUSU, GEOMETRİ, PARA, ZAMAN, ÖLÇME, SİMETRİ gibi matematiğin alt yapısını oluşturan kavramlardır.

TEMA TEKNOLOJİ LABARATUARI BİLGİSAYAR VE ROBOTİK
Çağdaş teknolojileri eğitim ve öğretimde çocuklarına kullandırmayı önemseyen Tema Eğitim Kurumları teknolojiyi geleceğin tasarlayan ve üreten beyinleri için etkin bir öğrenme aracı olarak görmektedir. Yarının başarılı ve mutlu bireyleri küçük yaşlardan itibaren yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısını özümsemiş, çok yönlü düşünmeyi ve bilgiyi uyarlamayı öğrenmiş kişilerden oluşacaktır. Bu altyapının anaokulu yaş grubundan itibaren ve özellikle ilkokul seviyesinde çocuklarımıza kazandırılması amacıyla Tema Teknoloji Laboratuvarı 2017-18 eğitim döneminden itibaren okulumuzda aktif olarak müfredata eklenmiştir.

Lego Wedo Atölyesi
Wedo, Tufts Üniversitesi ve MIT media lab işbirliği ile geliştirilen özellikle ilkokullar için müfredatlara uyumlu bir etkinlik setidir. Öğrencilerinin meraklarını uyandıran, fen ve bilim alanlarında gelişmelerini sağlayan, gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji ve kodlama deneyimleri sunan bir yaparak öğrenme aracıdır.

Kodlama Atölyesi
Bilgisayar programlarını oluşturan kodlar komutlar ve sayılardan oluşur. Bu komutların nasıl sıralanması gerektiğini öğrenirsek, bilgisayara istediğimiz her işlemi yaptırabiliriz. Böylece, kodlar ve hayal gücümüzü kullanarak bilgisayarda istediğimiz her şeyi oluşturabiliriz. Çocuklarımız kodlama atölyesinde işte bu temel mantığı deneyimleyerek öğreniyor ve  kodlama mantığını, algoritmik düşünce yapsını benimsiyor.

Maker Atölyesi
Maker Hareketi (Maker Movement), dünyada hızla yayılan “kendin yap” kültürü ile teknolojinin birleşmesinden oluşan bir akım. Maker ruhunun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, ezber bilgi yerine deneyim vardır. Maker çocuklar  “tüketmeyen, üreten çocuklar” olarak tanımlanır ve yaşıtlarına göre çok farklı gelişir Akıllı telefonlarımızın sıklıkla kopan şarj cihazlarının kablosu bir maker tarafından “koplayan kablo” olarak yeniden dizayn edildiğini biliyor muydunuz? Bir önceki nesil, bu kabloyu ne tamir etmekle uğraşır ne de yeniden bir üretim işine girerdi. Gider yenisini alır, bozuk olanı da çöpe atardı. Ama maker çocuklar, düşünüyor, tasarlıyor ve yeniden üretiyorlar.

Değerler Eğitimi
“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan eğitim materyallerini  kullanırlar.Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır.Değerler eğitiminin yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. Söz konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir.Program; ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle değerler eğitimi programı planlanırken aile katılımına önem verilmelidir. Program; öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler. Ayrıca hazırlanan panolar ile çocukların görsel algılanmaları sağlanır.

Kütüphane Etkinliği
Her gün düzenli yapılan okuma saatlerinde öğrencilerimizin kitapla buluşmaları ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaları sağlanır.

Yaratıcı Drama
Çocuklar, yaşama dair birçok şeyi oyun oynarken öğrenirler. Dramanın özünde oyun kavramı bulunur. “Yaparak-yaşayarak” öğrenmenin en etkili ve kalıcı yöntemlerinden biridir. Aktif katılımı gerektirmesi nedeniyle; çocuğun duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunan bir sanat alanı olarak kabul edilmektedir. Okulumuzda;*İşbirliği yapabilme özelliği geliştirebilme,                                          *Kendini ifade etmede güven kazandırabilme,*Karar verme becerilerini geliştirebilme,*Hata yapma korkusu olmadan yeni davranışlar geliştirebilme,*Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlayabilme,*Kendini tanıyabilme,*Farkındalık kazandırabilme,*Duygunun sağlıklı ve kontrollü boşalımına olanak verme,*Hayal gücünü ifade edebilmesini sağlayabilme,*Sanat formlarına duyarlılık göstermesini sağlayabilme,*Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlayabilme için yaratıcı drama çalışmaları yapılmaktadır.

Göster Anlat
Göster anlat etkinliğimizin temel amacı öğrencilerimize kendini arkadaşlarının karşısında ifade etme ortamı hazırlamak, sözel ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak, çocuğun çevreye karşı ilgisini artırmak, merakının uyanmasını sağlamaktır. Aynı zamanda özgüven gelişimi için etkili bir yoldur. Çocuğun grup karşısında kendini rahat ifade etmesine yardımcı olur.Bu ortamı hazırlarken de onların bir materyalden yararlanmalarına fırsat verilir. Bu materyal sınıfın tema etkinliği üzerine ilişkilendirilmiş ya da belirlenmiş bir projeyi destekler nitelikte olabilir. Ya da bunların hiçbiri değil tamamen hayatın içinden bir objeyi anlatmak da olabilir. Ancak seçilen materyal oyuncak olmamalıdır. Böylece öğrencilerimiz arkadaşlarına kavram, bilgi, beceri, ilgi vb. alanlarla ilgili sohbet, söyleşi ortamında paylaşım gerçekleştirir.

Akıllı Tahta Kavram Çalışmaları
Kavramlar, sayılar, şekiller, örüntüler, tamamlama, ses çalışması ve çizgi çalışmalarının yapıldığı alandır.

Portfolyo Sunumları
Çocuklarımızın yıl boyu öğrendiklerini ailelerine anlatmaları için hazırlamış oldukları sunumlardır. Yılın sonunda yapılan portfolyo sunumları hem anne babaları hem de öğrencilerimiz için çok heyecan verici bir çalışmadır.Öğrencilerimiz portfolyo sunumları sayesinde aileleriyle yıl boyu öğrendiklerini paylaşırken özgüvenlerini de geliştirirler.

Aile Katılımları
Sınıf içi etkinliklerimizde veli-okul işbirliğini sağlamak amacı ile ailelerimizi misafir ettiğimiz etkinliktir. Velilerimiz kendi seçtikleri bir konuda, meslekleri, gezdikleri bir yer yada çocukların ilgilerini çekebileceğini düşündükleri bir olay hakkında sunum yaparak paylaşımda bulunurlar.Bu etkinlikler öğretmenimiz tarafından tüm sınıf velilerimizi kapsayacak şekilde planlanarak velilerimize duyurulur.

Geziler
Eğitim öğretim programımız doğrultusunda çocukların merak ederek araştırıp neden- sonuç ilişkisini kurmalarını, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmelerini, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda belli davranış modelleri kazanmalarını sağlamak amacıyla geziler düzenleriz.