BRANŞ DERSLERİMİZ

İNGİLİZCE

“Anadilini doğru ve kurallarına göre konuşmaya başlamış her çocuk, ikinci bir dil öğrenmeye hazırdır.”

Tema’da dünya vatandaşı bireyler yetiştirmenin önemine inanıyoruz.

Erken yaşta yabancı dil eğitimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda çocuğun anadilinde anlama kabiliyetini de geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur.

Okul öncesi yaşta çocukların zihinsel yapısının esnekliği, güçlü bir hafızalarının olması, iletişime açık olmaları, oyun ortamında öğrenmeyi gerçekleştirmeleri kalıcı bir öğrenme sağlar. Bu nedenle Tema Eğitim Kurumları’nda yabancı dil eğimi vazgeçilmezdir. Hem okul öncesi eğitimde hem de ilkokulda çocuklar yoğun bir yabancı dil eğitimine tabi olurlar.

Yabancı dil eğitiminde nelere dikkat ediyoruz?

İngilizce derslerinde Content and Language Integrated Learning- İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim (CLIL) sistemini uyguluyoruz.

● Her yaş grubu için ayrı yöntem ve teknikler uyguluyoruz.
● Yabancı dil derslerinde ağırlıklı olarak oyunlarla öğrenme gerçekleştiriyoruz.
● Derslerde temel ilkeyi sözlü iletişim olarak belirliyoruz, amacımız çocuğu yabancı dile yakınlaştırmak.
● Çocukların yabancı dili şarkılar, hikayeler ve oyunlar vasıtasıyla keşfetmesini sağlıyoruz.
● Ders dışındaki zamanlarda da öğrencilerle vakit geçirerek kalıcı öğrenme sağlıyoruz.

Coffee Morning Etkinliği

Anaokulumuzun 3, 4 ve 5 yaş sınıflarının “Coffee Morning” etkinliğinde, öğrencilerin İngilizce derslerinde yaptıkları çalışmaları velilerimizi derslerimize davet ederek onlarla paylaşıyoruz. Birbirinden farklı ve eğlenceli İngilizce etkinlikleri, şarkıları ve oyunları olağan rutininde sergilediğimiz bu neşeli günde, öğrenci ve velilerimiz ile keyifli dakikalar geçiriyoruz. Velilerimiz kahvelerini içerken bizler çocuklarımızla günlük rutinde dersimizi yapıyoruz. Bu çalışma ile velilerimiz İngilizce ders içerikleri konusunda yakından bilgi sahibi oluyor.

İSPANYOLCA

Neden ikinci dil olarak İspanyolca öğretiyoruz?

● Birden fazla dili öğrenebilecek beyin yapısına sahip olduğu için öğrencileri 4 yaşından itibaren ikinci bir yabancı dille, İspanyolca ile tanıştırıyoruz.
● Dünyada en çok konuşulan ikinci dil olması nedeniyle İspanyolcayı tercih ediyoruz.
● Kolay öğrenilmesi, İngilizce ve İspanyolca arasındaki pek çok sözcüğün ortak olması öğrenciler için avantaj sağlıyor.
● Okunduğu gibi yazılan fonetik bir dil olması İspanyolcayı öğrenmede kolaylık sağlıyor.
● İspanyolcayı görsel ağırlıklı, şarkılar ve tekerlemelerle ve sık sık tekrarlar yaparak öğretiyoruz.

GÖRSEL SANATLAR

“Rafaello Gibi Resim Çizmek Dört Yılımı Aldı. Bir Çocuk Gibi Resim Çizebilmek İse Ömrümün Tamamını!” Pablo Picasso

Tema’da, her çocuğun bir sanatçı olduğunun bilincindeyiz.

Sanat, çocukların beyinlerinde yeni bağlantılar oluşturmalarına ve dolayısıyla öğrenmelerine yardımcı olur. Farklı materyalleri istedikleri şekillere getirme özgürlüğü, onlara sınırları zorlamayı ve yeni metotlar geliştirmeyi öğretir. Böylece çocuklar hem bir şeyler üretmeyi hem de yaratıcı şekilde risk almayı küçük yaşta deneyimler.

Sanat çocuklara ne kazandırır?

 • Çocukları dünya kültürleriyle tanıştırır, güven duygularını geliştirir.
 • Gözlem yapmayı ve yorumlamayı öğrenirler.
 • Farklı görüş ve bakış açıları olduğunu anlar; duyguları ile sanatı eşleştirirler.
 • Entelektüel bir bakış açısı geliştirir, yaratıcı potansiyellerinin farkına varırlar.
 • Üç boyutlu çalışmalarla semboller oluşturur, mekân algısına yönelik çalışmalar matematik becerilerini geliştirir.
 • Yaptıklarını ifade ederken konuşma becerileri gelişir, kelime dağarcıkları zenginleşir.
 • Çocuklar sanat çalışmaları sayesinde iş birliği yapmayı öğrenir, sosyalleşir ve ekip çalışmasına yatkın bir birey olarak gelişirler.

Sanat çocuklara ne kazandırır?

 • Görsel sanatlar derslerinde yaş gruplarına özel ve kazanımları destekleyici programlar uyguluyoruz.
 • Kalem tutma ile başlayan çalışmalar bir eser ortaya çıkarmaya kadar uzanır.
 • Dairelerle başladığımız çizimlere bir figür kompozisyon oluşturma süreciyle devam ediyoruz.
 • Sanat programında her çocuğun kendine özgü bir sanat eseri oluşturmasını sağıyoruz.
 • Derslerde çocukların kendilerini özgürce ifade etmeleri ve sanatsal yaratıcılıklarının ortaya çıkmasına olanak sağlıyoruz.
 • Çizim tekniklerini, malzeme kullanımını, resim çeşitlerini öğrenirken onlara rehberlik ediyoruz.
 • Çocukları dünyaca ünlü sanatçılarla tanıştırıyor, kreatif gelişimlerinde onlara ilham olmasını sağlıyoruz.
 • Geri dönüşüm materyallerini kullanarak kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme, yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları yapıyoruz.

DUYUSAL ATÖLYE

Çocuk oynayarak öğrenir, ciddiyet karşısında şaşırır. Goethe

Tema çocukları beş duyusunu ustalıkla kullanır, çünkü oyun oynayarak öğrenmelerine büyük önem veririz.

Tema öğrencileri duyusal oyun atölyelerinde beş duyu organını harekete geçirecek çalışmalar yapar. Dikkat etme, odaklanma, sesleri görselleri, dokuları ayırt etme, vücut farkındalığı, el ayak koordinasyonu gibi beceriler desteklenir. Atölye saatlerinde işlenen temalara paralel olarak her yaş grubuna farklı duyusal çalışma yapılır.

Çocuklar “Duyusal Oyun” sayesinde hangi becerileri kazanır?

 • Odaklanma, dikkat etme
 • Akademik bilgi
 • Vücut farkındalığı
 • Sesleri-görselleri-dokuları ayırt etme
 • El-göz, göz-ayak koordinasyonu
 • İnce-kaba motor
 • Sağlıklı ilişkiler kurma
 • Sosyalleşme
 • Dil ve konuşma
 • Özgüven, özsaygı, kendini koruma
 • Çocuğun dikkat gelişimini destekler.

ERKEN YAŞ HAREKET EĞİTİMİ

Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır. Mustafa Kemal Atatürk

Tema’da centilmen sporcular yetişir. Tema çocukları için spor ve hareket etkinlikleri vazgeçilmezdir. Beden Eğitimi ve Oyun derslerinde her yaşın gelişim özelliklerine uygun olarak yine yaş gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak aletler kullanılarak Hareket Eğitimi programı uyguluyoruz. Küçük yaşlarda oyun ağırlıklı fiziksel aktivitelerle başlayan dersler yaş büyüdükçe yerini kurallı, esneklik, denge ve daha fazla güç, koordinasyon gerektiren, koşma, zıplama, atlama, sıçrama, yakalama, eğitsel oyunların ve takım sporlarının olduğu derslere bırakır. Bu derslerde öğretmenlerimiz sporun her dalı ile ilgili çalışmalar yapar ve öğrenciler farklı alanlarda deneyim sahibi olur. Öğretmenlerimiz haftalık olarak öğrencilerimizin bu alandaki gelişimlerini gözlemler ve geri bildirimlerde bulunurlar.

Spor ve hareket eğitimi çocuğa neler kazandırır?

 • Problem çözme becerisi ve kavram gelişimini destekler, bilişsel fonksiyonlar aktive edilir.
 • Temel hareketlerin gelişimi, küçük ve büyük kas motor gelişimini destekler.
 • Kas koordinasyonunu destekler, bedensel farkındalığı artırır, fiziksel adaptasyonu geliştirir. Yaşam boyu spor alışkanlığının alt yapısını hazırlar.
 • Çocuklarda hızlılık, güç, ataklık, dayanıklılık gibi fiziksel uygunluk unsurlarını geliştirir.
 • Koşma, atlama, sıçrama, zıplama gibi bazı motor becerileri de gelişir.
 • Sosyal yeterlik becerilerini geliştirir, olumlu benlik gelişimini destekler, empati duygusunu geliştirir.
 • Çocuk diğer bireylerin haklarına ve özelliklerine saygı göstermeyi öğrenir
 • Karşılaştığı sorunlarla başa çıkma konusunda güçlenir.
 • İş birliği ve ekip çalışması gibi toplumsal yaşam becerileri gelişir.

MÜZİK

Müzik seslerle düşünme sanatıdır. Jules Comboriev

Tema Eğitim Kurumları’nda yaş gruplarının gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak öğrencilerimiz ile ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinlikler yapıyoruz.

Bu etkinlikler, doğru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma alışkanlıklarını çocuğa kazandırmanın yanı sıra, yerel, ulusal ve evrensel müziği tanımasını da destekler. Dünyaca ünlü bestecileri ve müzisyenleri çocuklara tanıtarak müzik kültürlerinin çok yönlü gelişimini destekliyoruz.

Müzik eğitimini nasıl veriyoruz?

Alanında uzman öğretmenlerimiz eşliğinde yaş gruplarının gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak öğrencilerimiz ile ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinlikler yapıyoruz.

Bu etkinlikler, doğru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma alışkanlıklarını çocuğa kazandırmanın yanı sıra, yerel, ulusal ve evrensel müziği tanımasını da destekler. Dünyaca ünlü bestecileri ve müzisyenleri çocuklara tanıtarak müzik kültürlerinin çok yönlü gelişimini destekliyoruz.

DANS

Evrende her şeyin bir ritmi vardır. Her şey dans eder. Maya Angelou

Dans derslerimizde bedeni tanıma ve oyunlarla başlayan çalışmalar bedeni kullanma, ritme ve müziğe göre hareket etme, figür oluşturma, geleneksel ve dünya danslarından örnekleri denemelerle devam eder. Çocuğun dansla estetik ve entelektüel bakış açısı gelişir, farklı kültürlerle ilgili bilgi sahibi olur.

Dans eğitimi çocuklara neler kazandırır?

 • Grup olarak ve bireysel olarak hareket etmeyi ve sorumluluk almayı pekiştirir
 • Soyut düşünmeyi, mekânda yön bulmayı geliştirir.
 • Hareketlerin tekrarı üzerine kurulan yapısından dolayı, aynı zamanda hafıza ve konsantrasyonu olumlu yönde etkiler.
 • Çocuklar dans ile çevrelerini ve dünyayı yorumlamayı, soru sormayı, sorgulamayı ve muhakemeyi öğrenir.
 • Çocukların entelektüel bakış açısı geliştirmesini sağlar.
 •  

Öğrencilerimiz her ay değişen dans türlerine yönelik koreografi çalışmalarına katılır ve zamanla dans kültürünü benimser.

 

MASAL

Masal dinlememiş çocuklar, büyüyünce kedi resmini bile cetvelle çizerler. - Cemal Süreya

Masallar ise çocukların birçok duygusuna birden hitap eder. Basit bir yapıya sahip gibi görünseler de aslında çocuklar için çözülmesi gereken problemler dünyasından bir kesittir. Çocuklar o dünyaya hızlıca girer, kendini seçtiği kahramanla özdeşleştirir ve onunla birlikte mücadele eder. Çocukların kişisel gelişiminde kendilerini tanımaları ve değerlendirmeleri için yaratıcı drama ve masal etkinlikleri vazgeçilmez kişisel aynalardır.

Masallar çocukların gelişimini nasıl etkiler?

 • Duygu ve düşüncelerini farklı şekillerde ifade etmelerine yardımcı olur.
 • Çocukların algı ve dikkat becerilerini geliştirir.
 • Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini destekler.
 • Çocukların dinleme becerilerinin gelişmesini destekler.
 • Çocukların sözcük dağarcığını zenginleştirerek sesleri ve sözcükleri doğru telaffuz etmelerini destekler.
 • Hayal gücünü geliştirir. Sadece dinleyerek olayın içinde olabilmeyi sağlar.

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama derslerinde çocukların sosyal-duygusal gelişim alanlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak içerikleri planlıyoruz. Bu etkinliklerde konuya bağlı olarak müzik, dans, film gibi farklı anlatı materyalleri kullanıyor ve ders içeriklerini çeşitlendiriyoruz. Küçük yaşlarda sosyalleşme ve iletişim dil becerilerinin gelişimini hedeflerken, yaş büyüdükçe yaratıcılık, estetik bakış açısı, problem çözme becerisi, empati yeteneklerinin gelişimini destekliyoruz.

Yaratıcı dramanın çocuğun gelişimine katkısı nelerdir?

 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisini geliştirir.
 • İletişim becerilerini ve moral değerlerini geliştirir.
 • Kendini tanımayı sağlar, olayları değerlendirme yeteneği kazandırır.
 • Problem çözme becerilerini ve hayal gücünü geliştirir.
 • Dil ve dinleme becerilerini geliştirir.
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirir.
 • Empati becerisini geliştirir.

MAKER

Maker dersleri, çocukların çeşitli materyaller ile üretim yaptıkları ve kodlamanın temel prensiplerini öğrendikleri ders saatleridir. Maker Hareketi (Maker Movement), dünyada hızla yayılan “kendin yap” kültürü ile teknolojinin birleşmesinden oluşan bir akımdır. Maker çocuklar “tüketmeyen, üreten çocuklar” olarak tanımlanır; düşünür, tasarlar ve yeniden üretirler.

Kodlama hem günümüzün teknoloji okuryazarlığı becerisidir hem de geleceğin olmazsa olmaz donatısıdır. Kodlama tıpkı okuryazarlık gibi gelecekteki insan için vazgeçilmez olacaktır.
Tema Teknoloji Laboratuvarı hem kodlama ve maker eğitimlerinin yürütüldüğü hem de çocukların insan ve çevre dostu teknoloji kavramıyla tanıştığı özel bir sınıftır.