BRANŞ DERSLERİMİZ
ANAOKULU

Çift dilli eğitim
Tema Eğitim Kurumlarında ‘ Çift Dilli Eğitim’ programı uygulanır. Sınıflarımızda 1 Türk Anaokulu öğretmeni ve 1 Native Speaker İngilizce öğretmeni bulunmaktadır.Tüm yaş gruplarında uygulanan çift dilli Eğitim sisteminin amacı, öğrencilerin interaktif katılımları ile dil becerilerini, matematik, sanat, fen bilgisi, kavramlar, beceriler ve kişilik gelişimleri desteklenir.Sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenleri sürekli işbirliği içerisinde olarak öğrencilerimize hem ana dilde hem de İngilizce olarak, bütünsel algılamayı ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilme becerilerini geliştirme imkanı sunmaktayız.Öğrencilerimizin İngilizceyi, yabancı dil kültürüne karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturarak, bağımsız duygu ve düşüncelerle günlük aktiviteleri rutin hayatları ile özdeşleştirerek erken yaşta iletişim kurma becerisini kazandırarak, doğru telaffuz kullanımını doğal yollar ile oyunlarla öğrenmeleri hedef alınmıştır.Derslerimizde öğrendiklerimizi pekiştirmeye yardımcı olması amacıyla Oxford yayınlarının kitapları kullanılmaktadır.

Görsel Sanatlar
Okulumuzda Sanat Eğitimi teorik ve uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizde;Görsel algı, muhakeme ve kendilerine olan yüksek öz saygı ve güvenleri gelişir.Sanat yoluyla kazanmış oldukları bilgi, deneyim, beceri ve güven duygularının gelişmesiyle birlikte aşırı duygusal tepkilerini denetim altına alabilirler.Estetik değer taşıyan ürünleri fark edebilirler, sınıflandırabilirler, görüş sunabilirler.Başkalarının düşünce ve görüşlerini sanat yoluyla aktarabilme, arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme becerisini kazanabilirler.Alışkın olmadıkları durum ve ortamlara uyum sağlayabilir, sorunlara karşı tepki ve duyarlılık   gösterebilirler.Kendisinden veya başkalarından kaynaklanan bazı sorunları algılayabilme, yorumlayabilme, çözüm önerilerinde bulunabilme becerisi kazanabilirler.Toplumsal değerleri tanıyabilirler, destekleyebilirler, sorumluluk alabilirler.

Koordinasyon Geliştirme ve Jimnastik
Çocukların bilişsel ve fiziksel, sosyal duygusal gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış bir eğitim  programıdır. ‘Çocuğunuz hayata bir adım önde başlasın’ sloganıyla çeşitli aktivite egzersizve oyunlarla çocuğun sürat, denge, kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi motor becerilerini ve gelişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanmış çalışmalardır. Ayrıca, özgüven, liderlik, karar verme gibi sosyal gelişimlerini de sağlamaktadır.Koordinasyon Geliştirme ve Jimnastik merkezimizde her hafta farklı şekillerde kurulan yumuşak ve ahşap ekipmanlarımızdan oluşan parkurumuzda eğlenceli aktiviteler sunmaktayız.

Müzik
Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.

Satranç ve Zeka Oyunları
Satranç derslerimizde, satrancın figürlerinin  ve satranç temasının çocuk gözündeki cazibesinden yaralanarak öğrencilerimizi satranç ile tanıştırıyoruz.Oyun anlayışı ile başlayan eğitim, verilenler alındıkça yenilerinin verilmesiyle devam eder. Derslerimiz monotonluktan uzak, heyecan verici bir tempoda sürer. Başarının emek ve çabayla oluştuğu bilinciyle öğrencilerimiz hayatın yaratıcı değerini keşfederler.Satranç ve Akıl Oyunları; çocuklarda, problem çözme, süratli, doğru ve çabuk düşünme,  analiz yapma, strateji geliştirme, dikkati yoğunlaştırma becerileri kazandıran ve kendine güven duygusunu geliştiren bir çalışmadır.

İngilizce Drama
Oyun, dans, müzik, ritim, beden ve zihin egzersizlerinin yer aldığı İngilizce drama hayal çemberini geliştiren farklı bir dil öğrenirken eğlenmelerini sağlayan bir etkinliktir. Bu etkinlik çocuğun İngilizce iletişiminin gelişmesine yardım ederken özgüven oluşumunu destekler.

Dans
Öğrencilerimizi dans derslerinde, konusunda uzman ekipler ile bir araya getirmekteyiz.   Böylece kendi bedenlerini tanımasına, dengeli olarak kullanmasına yardımcı olmak, zarif, esnek ve bu süreçte oluşan iç disiplinle birlikte sosyal bir birey haline getirmek, grup içerisinde kendini ifade eden zihnen ve bedenen geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek hedefimizdir.

Montessori Atölyesi
Montessori Atölyesi; Okulumuzun tüm sınıflarına hizmet vermekte olup tüm öğrencilerimize montessori eğitmenleri eşliğinde günün belirli saatlerinde materyal çalışmaları ve etkinliklerini uygulama imkânı sunmaktadır.Montessori eğitiminin 5 ana eğitim öğesi olan; günlük yaşam ve öz bakım, duyu eğitimi, matematik eğitimi, dil eğitimi ve kozmik eğitim eksiksiz bir şekilde bütünüyle atölyemizde işlenmektedir.Atölyemizde eğitim programımıza uygun olarak eş zamanlı materyal çalışmaları yapılır. Bu sayede yaşayarak ve beş duyu organına hitap ederek öğrendiklerini deneyimleme imkânı sunar, öğretimi eğlenceli bir şekilde kalıcı hale getirmeyi hedefleriz.