İlkokul Eğitim Yöntemlerimiz

Yabancı Dil

İngilizce

Tema Eğitim Kurumları’nda Çift Dilli Eğitim programı uygulanır. Öğrencilerimiz sınıf öğretmeni ve sürekli İngilizce konuşan öğretmeniyle birlikte öğrenme süreçlerini çift dilli yürütürler.Çift Dilli Eğitim programıyla çocuklarımız ders sırasında kavram ve olguları öğrenirken İngilizce olarak da tekrarlar, böylece öğrenme süreci çift yönlü geliştirir. Öğrenciler sürekli İngilizce konuşan öğretmenleriyle iletişim halinde yabancı dili duyarak ve iletişim becerisini geliştirerek öğrenir. İlkokul eğitimini tamamlayan bir öğrenci dünyanın herhangi bir yerine gittiğinde kendisini rahatlıkla ifade edebilen, sohbet edebilen bir dünya vatandaşı olarak yetişir.İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz için iletişim odaklı, deneyimlerle kendini ifade etme ve karşılıklı konuşma yetilerinin gelişmesi için destekleyici yayın olarak Oxford, Cambridge, MacMillan gibi yayınları kullanıyoruz.

İngilizce Drama

Drama tekniği çocuklara yabancı dil öğretimini daha kolay hale getirir ve dili kalıcılaştırır. İngilizce Drama dersinde drama yoluyla İngilizce öğrenim uygulamaları taklit ve yaratıcı drama teknikleri kullanılarak yapılır.Çocuklara çevreleriyle ilgili doğrudan yaşantılar örnekleme şansı veren drama tekniğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle çocukların kendi yaşantıları yoluyla daha kolay ve kalıcı öğrendikleri düşünüldüğünde, dramanın diğer öğretim yöntemleri arasındaki yeri daha da belirginleşir. Çocuklar uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamlarında daha hızlı ve daha başarılı gelişim gösterirler.

İkinci Yabancı Dil

Bilim çevreleri, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar vereceğini belirtiyor. Tema Eğitim Kurumları olarak biz de  sınıf ortamında çocuğun anadil edinimi sürecindeki doğal tutumlar izlenirse yabancı dil öğretiminin çok daha etkin ve kalıcı olacağı kanısındayız. Bu nedenle ikinci bir yabancı dil eğitimiyle çocukların dil konusunda algılarının artacağını ve bu süreçlerin birbirlerini destekleyerek verimi arttıracağını düşünüyoruz.

Türkçe

Türkçe programı öncelikle okuma- yazma alışkanlığını kazandırmayı hedefler.Öğrencilerin, seçilmiş metinleri okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi,yorumlama gücünün yazma yeteneği ile bütünleştirilmesi ve bu doğrultuda öğrencilerin tam anlamıyla okur- yazar olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.

Matematik

Tema Eğitim Kurumları olarak çocuklarımızın matematiksel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve matematik felsefesini içselleştirmelerini amaçlıyoruz. Çok iyi bir matematik alt yapısı kazandırarak özellikle bir fobiye dönüşen matematik dersini uygulamalı eğitimle sevdirip öğrencinin başarısını arttırmayı hedefliyoruz.Uyguladığımız programla matematik çocuklarımız için öğrenilmesi kolay, kullanışlı, faydalı ve eğlenceli bir ders haline geliyor. Bu şekilde çocuklar matematik kavramlarını sever, öğrenebileceklerine inanır ve matematik çalışmalarından korkmazlar. Çocuk matematiği öğreneceği yolu anladığında ve matematik kavramlarının altındaki amacı görebildiğinde, matematiği öğrenmek için daha istekli hale gelir. Çocuğun kendine güvenmesi, öğrenme yeteneklerinin farkında olması, onun bilişsel öğrenme potansiyelini de artırır.

Hayat Bilgisi

Öğretim programının temelini oluşturan “Hayat Bilgisi” dersi programımızın amacı temel yaşam becerilerine sahip ve nitelikli bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.Bununla birlikte tüm bu öğrenmeleri günlük hayatlarında nasıl kullanacaklarını, farklı bilgilere nasıl ulaşabileceklerini öğretmeyi hedefler.Hayat bilgisi dersimiz “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam”, “Dün, Bugün, Yarın” adlı üç ana tema altında toplanmıştır.

Değerler Eğitimi

“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan eğitim materyallerini  kullanırlar.Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır.Değerler eğitiminin yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. Söz konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir.Program; ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle değerler eğitimi programı planlanırken aile katılımına önem verilmelidir. Program; öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler. Ayrıca hazırlanan panolar ile çocukların görsel algılanmaları sağlanır.

Kütüphane Etkinliği

Her gün düzenli yapılan okuma saatlerinde öğrencilerimizin kitapla buluşmaları ve dil becerilerini geliştirici etkinlikler yapmaları sağlanır.

Akıllı Tahta Kavram Çalışmaları

Kavramlar, sayılar, şekiller, örüntüler, tamamlama, ses çalışması ve çizgi çalışmalarının yapıldığı alandır. Ayrıca tüm ünite konularımıza, kitap çalışmalarımıza rahatlıkla ulaşabildiğimiz internet bağlantılı eğitim aracımızdan tüm ders ve etkinliklerimizde yararlanıyoruz.

Portfolyo Sunumları

Çocuklarımızın yıl boyu öğrendiklerini ailelerine anlatmaları için hazırlamış oldukları sunumlardır. Yılın sonunda yapılan portfolyo sunumları hem anne babaları hem de öğrencilerimiz için çok heyecan verici bir çalışmadır.Öğrencilerimiz portfolyo sunumları sayesinde aileleriyle yıl boyu öğrendiklerini paylaşırken özgüvenlerini de geliştirirler.

Geziler

Eğitim öğretim programımız doğrultusunda çocukların merak ederek araştırıp neden- sonuç ilişkisini kurmalarını, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmelerini, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda belli davranış modelleri kazanmalarını sağlamak amacıyla geziler düzenleriz.

Tema Teknoloji Laboratuvarı

Çağdaş teknolojileri eğitim ve öğretimde çocuklarına kullandırmayı önemseyen Tema Eğitim Kurumları teknolojiyi geleceğin tasarlayan ve üreten beyinleri için etkin bir öğrenme aracı olarak görmektedir. Yarının başarılı ve mutlu bireyleri küçük yaşlardan itibaren yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısını özümsemiş, çok yönlü düşünmeyi ve bilgiyi uyarlamayı öğrenmiş kişilerden oluşacaktır. Bu altyapının anaokulu yaş grubundan itibaren ve özellikle ilkokul seviyesinde çocuklarımıza kazandırılması amacıyla Tema Teknoloji Laboratuvarı 2017-18 eğitim döneminden itibaren okulumuzda aktif olarak müfredata eklenmiştir.

Lego Wedo Atölyesi

Wedo, Tufts Üniversitesi ve MIT media lab işbirliği ile geliştirilen özellikle ilkokullar için müfredatlara uyumlu bir etkinlik setidir. Öğrencilerinin meraklarını uyandıran, fen ve bilim alanlarında gelişmelerini sağlayan, gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji ve kodlama deneyimleri sunan bir yaparak öğrenme aracıdır.

Kodlama Atölyesi

Bilgisayar programlarını oluşturan kodlar komutlar ve sayılardan oluşur. Bu komutların nasıl sıralanması gerektiğini öğrenirsek, bilgisayara istediğimiz her işlemi yaptırabiliriz. Böylece, kodlar ve hayal gücümüzü kullanarak bilgisayarda istediğimiz her şeyi oluşturabiliriz. Çocuklarımız kodlama atölyesinde işte bu temel mantığı deneyimleyerek öğreniyor ve  kodlama mantığını, algoritmik düşünce yapsını benimsiyor.

Maker Atölyesi

Maker Hareketi (Maker Movement), dünyada hızla yayılan “kendin yap” kültürü ile teknolojinin birleşmesinden oluşan bir akım. Maker ruhunun temelinde rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, ezber bilgi yerine deneyim vardır. Maker çocuklar  “tüketmeyen, üreten çocuklar” olarak tanımlanır ve yaşıtlarına göre çok farklı gelişir Akıllı telefonlarımızın sıklıkla kopan şarj cihazlarının kablosu bir maker tarafından “koplayan kablo” olarak yeniden dizayn edildiğini biliyor muydunuz? Bir önceki nesil, bu kabloyu ne tamir etmekle uğraşır ne de yeniden bir üretim işine girerdi. Gider yenisini alır, bozuk olanı da çöpe atardı. Ama maker çocuklar, düşünüyor, tasarlıyor ve yeniden üretiyorlar. 

maker
Tema ilkokulu anaokulu Büyükçekmece Beykent Tema Eğitim Kurumları ilkokul anaokul bölümünde 1.sınıf – 5. sınıf seviyesinde çocuklarımıza eğitim verilmektedir. İlkokulumuz anaokulumuz Büyükçekmece ilçesinde tek katlı bir bina içinde eğitime devam etmektedir. Toplam kapalı alanımız 5000 metrekaredir. Beylikdüzü’nde tek kat üzerine kurulu özel okul olan ilkokulumuzun anaokulumuzun iki bahçesi mevcuttur. Öğrencilerimiz çeşitli ağaçların yer aldığı, mevsimine göre sebze ekimi yaptıkları bahçemizde doğayla iç içe eğitim almaktadır. Beylikdüzü Tema ilkokul anaokul sınıflarımız, çocukların bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerini destekleyecek materyal ve alana sahiptir. Beylikdüzü Tema İlkokulu anaokulu olarak hedefimiz, özgüveni yüksek, sorgulayan, yaratıcı, eleştirel düşünen “Mutlu Çocuklar” yetiştirmektir. Büyükçekmece Tema İlkokulu anaokulu farklı eğitim ve yöntemlerden yararlanarak hazırlanan özgün bir program uygulanmaktadır. Beylikdüzü özel Tema İlkokulumuzda anaokulumuzda Montessori, Gems, Scamper ve sorgulamaya dayalı eğitim modelleri kullanılarak oluşturulan, birbirini tamamlayan bir program uygulanmaktadır. Beylikdüzü’nün en iyi Anaokulu dan biri olan Tema anaokulunda Türkçe program, branş dersleri, günlük yaşam becerileri, atölye çalışmaları ile desteklenmektedir. Yarım gün İngilizce programımız ve ikinci yabancı dil İspanyolca ile çocuklarımızın anaokulu ilkokulu seviyesinde farklı bir dille tanışmasına olanak verilir. Beykent Büyükçekmece ilçesinde yer alan Tema Eğitim Kurumları İlkokulu anaokulu hakkında detaylı bilgiye tema.k12.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Beylikdüzü Tema ilkokulu olarak öğrenci odaklı ve kalıcı öğrenmeyi esas alan alternatif eğitim yaklaşımına sahibiz. Büyükçekmece Tema Anaokulu amacımız yenilikçi, sorgulayan, yaşadığı dünyaya duyarlı, bilim, spor, sanat ve teknoloji alanlarında başarılı ve mutlu bireyler yetişmesine rehberlik etmektir.Tema Eğitim Kurumları beylikdüzü anaokulu olarak öğrencilerin planlama, çalışma ve hatırlama faaliyetlerine önem veriyoruz.