Branş Dersleri

BRANŞ DERSLERİMİZ
İLKOKUL

İngilizce
İlkokul 1. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz iletişim odaklı, deneyimlerle kendini ifade etme, karşılıklı konuşma yetilerinin gelişmesi için  destekleyici çalışmalar yapmaktayız. Bu bağlamdaTema Eğitim Kurumlarında ‘ Çift Dilli Eğitim’ programı uygulanır. Sınıflarımızda 1 sınıf öğretmeni ve 1 NativeSpeaker İngilizce öğretmeni bulunmaktadır.Tüm yaş gruplarında uygulanan çift dilli Eğitim sisteminin amacı, öğrencilerin interaktif katılımları ile dil becerilerini, matematik, sanat, fen bilgisi, kavramlar  ve kişilik gelişimleri desteklenir.Sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenleri sürekli işbirliği içerisinde olarak öğrencilerimize hem ana dilde hem de İngilizce olarak, bütünsel algılamayı ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilme becerilerini geliştirme imkanı sunulur.Öğrencilerimizin İngilizceyi, yabancı dil kültürüne karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturarak, bağımsız duygu ve düşüncelerle günlük aktiviteleri rutin hayatları ile özdeşleştirerek erken yaşta iletişim kurma becerisini kazandırarak, doğru telaffuz kullanımını doğal yollar ile oyunlarla öğrenmeleri hedef alınmıştır.Derslerimizde öğrendiklerimizi pekiştirmeye yardımcı olması amacıyla Oxford yayınlarını kullanırken öğrencilerimizin sosyal ve mesleki yaşam becerilerini tecrübe etmelerine de olanak sağlanır.

Görsel Sanatlar
Okulumuzda Sanat Eğitimi teorik ve uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizde;Görsel algı, muhakeme ve kendilerine olan yüksek öz saygı ve güvenleri gelişir.Sanat yoluyla kazanmış oldukları bilgi, deneyim, beceri ve güven duygularının gelişmesiyle birlikte aşırı duygusal tepkilerini denetim altına alabilirler.Estetik değer taşıyan ürünleri fark edebilirler, sınıflandırabilirler, görüş sunabilirler.Başkalarının düşünce ve görüşlerini sanat yoluyla aktarabilme, arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme becerisini kazanabilirler.Alışkın olmadıkları durum ve ortamlara uyum sağlayabilir, sorunlara karşı tepki ve duyarlılık gösterebilirler.Kendisinden veya başkalarından kaynaklanan bazı sorunları algılayabilme, yorumlayabilme, çözüm önerilerinde bulunabilme becerisi kazanabilirler.Toplumsal değerleri tanıyabilirler, destekleyebilirler, sorumluluk alabilirler.

Koordinasyon Geliştirme ve Jimnastik
Çocukların bilişsel ve fiziksel, sosyal duygusal gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış bir eğitim  programıdır. ‘Çocuğunuz hayata bir adım önde başlasın’ sloganıyla çeşitli aktivite egzersizVe oyunlarla çocuğun sürat, denge, kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi motor becerilerini ve gelişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanmış çalışmalardır. Ayrıca, özgüven, liderlik, karar verme gibi sosyal gelişimlerini de sağlamaktadır.Koordinasyon Geliştirme ve Jimnastik merkezimizde her hafta farklı şekillerde kurulan yumuşak ve ahşap ekipmanlarımızdan oluşan parkurumuzda eğlenceli aktiviteler sunmaktayız.

Müzik
Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.

Satranç ve Zeka Oyunları
Satranç derslerimizde, satrancın figürlerinin ve satranç temasının çocuk gözündeki cazibesinden yaralanarak öğrencilerimizi satranç ile tanıştırıyoruz.Oyun anlayışı ile başlayan eğitim, verilenler alındıkça yenilerinin verilmesiyle devam eder. Derslerimiz monotonluktan uzak, heyecan verici bir tempoda sürer. Başarının emek ve çabayla oluştuğu bilinciyle öğrencilerimiz hayatın yaratıcı değerini keşfederler.Satranç ve Akıl Oyunları; çocuklarda, problem çözme, süratli, doğru ve çabuk düşünme,  analiz yapma, strateji geliştirme, dikkati yoğunlaştırma becerileri kazandıran ve kendine güven duygusunu geliştiren bir çalışmadır.

KULÜPLER

Dans
Öğrencilerimizin dans derslerinde, konusunda uzman ekipler ile bir araya getirmekteyiz.   Böylece kendi bedenlerini tanımasına,dengeli olarak kullanmasına yardımcı olmak, zarif, esnek ve bu süreçte oluşan iç disiplinle birlikte sosyal bir birey haline getirmek, grup içerisinde kendini ifade eden zihnen ve bedenen geleceğe güvenle bakan nesilleryetiştirmek hedefimizdir.

Satranç Kulübü
Sınıf düzeylerine göre temel satranç bilgileri aktarılırken hem turnuva kuralları ve turnuva hazırlığı üzerinde durulur. Sportif açıdan bilgi vermenin yanı sıra, satranç kültürü oluşturmak, eleştirel düşünme, neden- sonuç ilişkisini kavrama, problem çözme gibi kazanımlarda gelişme göstermek amaçlanmaktadır.

Müzik ve Ritim Kulübü
Müzik ve Ritim Kulübünün amacı, dünya müziklerinde kullanılan ritim kalıplarını bilmek,öğrencilerin ritim çalgılarını tanımalarını sağlamak ve birlikte çalma alışkanlığını geliştirmek, müziğe karşı ilgi ve isteklerini bir enstrüman kullanarak artırabilmek, dünya müziklerinden örnekler sunarak ulusal-evrensel ritimleri sevmelerini sağlamaktır.

Resim Kulübü
Okulumuzda öğrencilerimize yaratıcı düşüncelerini esere dönüştürecekleri uygun atölye ortamları sağlayarak; yeteneklerinin farkına varmaları ve yaratıcı davranışlar geliştirmelerine, kendilerini tanıyabilme fırsatı bulmalarına, bireysel hedeflerini belirlemelerine, planlı çalışma alışkanlığı kazandırarak, yaşam kalitesini artırabilmek için serbest zamanları etkin ve verimli değerlendirebilmeleriyle, duygu ve düşüncelerini daha estetik ve entellektüel bir bakış oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Çocuklarla Sinema Kulübü
Günümüzde eğlence kültürünün bir parçası olan ve hem çocukların hem de yetişkinlerin gündelik hayatında yer edinen “sinema” kültürü aynı zamanda dünyayı doğru algılamak için de bir araç. Sinema kulübünde çocukların aktif katılımıyla sinemanın doğuşu, neden ve nasıl yapıldığı, “hikaye” kavramı ve tekniklerini anlatıyoruz.Çocuklar kendi özgün hikayelerini oluşturuyor ve  bu hikayeleri en basit haliyle öğrenecekleri görsel tekniklerle hayata geçiriyor.Çocuklar hikayenin kahramanını kendi özgün yolculuğunda keşfediyor, sinema klasiklerinde kahramanın yolculuğunun aşamalarını görüyor ve en temel anlatımla gördüğünü yorumlamayı ve aktarmayı öğreniyor.Sinema Kulübünde çocuklar, bütün aşamalarında kendilerinin görev alacağı dönem sonu filmleriyle hayatlarında unutamayacakları bir deneyim yaşayacaklar.