ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ

Tema ilkokulu anaokulu Büyükçekmece Beykent Tema Eğitim Kurumları ilkokul anaokul bölümünde 1.sınıf – 5. sınıf seviyesinde çocuklarımıza eğitim verilmektedir. İlkokulumuz anaokulumuz Büyükçekmece ilçesinde tek katlı bir bina içinde eğitime devam etmektedir. Toplam kapalı alanımız 5000 metrekaredir. Beylikdüzü’nde tek kat üzerine kurulu özel okul olan ilkokulumuzun anaokulumuzun iki bahçesi mevcuttur. Öğrencilerimiz çeşitli ağaçların yer aldığı, mevsimine göre sebze ekimi yaptıkları bahçemizde doğayla iç içe eğitim almaktadır. Beylikdüzü Tema ilkokul anaokul sınıflarımız, çocukların bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerini destekleyecek materyal ve alana sahiptir. Beylikdüzü Tema İlkokulu anaokulu olarak hedefimiz, özgüveni yüksek, sorgulayan, yaratıcı, eleştirel düşünen “Mutlu Çocuklar” yetiştirmektir. Büyükçekmece Tema İlkokulu anaokulu farklı eğitim ve yöntemlerden yararlanarak hazırlanan özgün bir program uygulanmaktadır. Beylikdüzü özel Tema İlkokulumuzda anaokulumuzda Montessori, Gems, Scamper ve sorgulamaya dayalı eğitim modelleri kullanılarak oluşturulan, birbirini tamamlayan bir program uygulanmaktadır. Beylikdüzü’nün en iyi Anaokulu dan biri olan Tema anaokulunda Türkçe program, branş dersleri, günlük yaşam becerileri, atölye çalışmaları ile desteklenmektedir. Yarım gün İngilizce programımız ve ikinci yabancı dil İspanyolca ile çocuklarımızın anaokulu ilkokulu seviyesinde farklı bir dille tanışmasına olanak verilir. Beykent Büyükçekmece ilçesinde yer alan Tema Eğitim Kurumları İlkokulu anaokulu hakkında detaylı bilgiye tema.k12.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Beylikdüzü Tema ilkokulu olarak öğrenci odaklı ve kalıcı öğrenmeyi esas alan alternatif eğitim yaklaşımına sahibiz. Büyükçekmece Tema Anaokulu amacımız yenilikçi, sorgulayan, yaşadığı dünyaya duyarlı, bilim, spor, sanat ve teknoloji alanlarında başarılı ve mutlu bireyler yetişmesine rehberlik etmektir.

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Tema Eğitim Kurumlarında ‘ Çift Dilli Eğitim’ programı uygulanır. Sınıflarımızda 1 Türk Anaokulu öğretmeni ve 1 Native Speaker İngilizce öğretmeni bulunmaktadır.Tüm yaş gruplarında uygulanan çift dilli Eğitim sisteminin amacı, öğrencilerin interaktif katılımları ile dil becerilerini, matematik, sanat, fen bilgisi, kavramlar, beceriler ve kişilik gelişimleri desteklenir.Sınıf öğretmeni ve yabancı dil öğretmenleri sürekli işbirliği içerisinde olarak öğrencilerimize hem ana dilde hem de İngilizce olarak, bütünsel algılamayı ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilme becerilerini geliştirme imkanı sunmaktayız.Öğrencilerimizin İngilizceyi, yabancı dil kültürüne karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturarak, bağımsız duygu ve düşüncelerle günlük aktiviteleri rutin hayatları ile özdeşleştirerek erken yaşta iletişim kurma becerisini kazandırarak, doğru telaffuz kullanımını doğal yollar ile oyunlarla öğrenmeleri hedef alınmıştır.Derslerimizde öğrendiklerimizi pekiştirmeye yardımcı olması amacıyla Oxford yayınlarının kitapları kullanılmaktadır.

GÖRSEL SANATLAR

Okulumuzda Sanat Eğitimi teorik ve uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizde;Görsel algı, muhakeme ve kendilerine olan yüksek öz saygı ve güvenleri gelişir.Sanat yoluyla kazanmış oldukları bilgi, deneyim, beceri ve güven duygularının gelişmesiyle birlikte aşırı duygusal tepkilerini denetim altına alabilirler.Estetik değer taşıyan ürünleri fark edebilirler, sınıflandırabilirler, görüş sunabilirler.Başkalarının düşünce ve görüşlerini sanat yoluyla aktarabilme, arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme becerisini kazanabilirler.Alışkın olmadıkları durum ve ortamlara uyum sağlayabilir, sorunlara karşı tepki ve duyarlılık gösterebilirler.Kendisinden veya başkalarından kaynaklanan bazı sorunları algılayabilme, yorumlayabilme, çözüm önerilerinde bulunabilme becerisi kazanabilirler.Toplumsal değerleri tanıyabilirler, destekleyebilirler, sorumluluk alabilirler.

KOORDİNASYON GELİŞTİRME VE CİMNASTİK

Çocukların bilişsel ve fiziksel, sosyal duygusal gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış bir eğitim programıdır. ‘Çocuğunuz hayata bir adım önde başlasın’ sloganıyla çeşitli aktivite egzersizve oyunlarla çocuğun sürat, denge, kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi motor becerilerini ve gelişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanmış çalışmalardır. Ayrıca, özgüven, liderlik, karar verme gibi sosyal gelişimlerini de sağlamaktadır.Koordinasyon Geliştirme ve Jimnastik merkezimizde her hafta farklı şekillerde kurulan yumuşak ve ahşap ekipmanlarımızdan oluşan parkurumuzda eğlenceli aktiviteler sunmaktayız.

MÜZİK

Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.

SATRANÇ VE ZEKA OYUNLARI

Satranç derslerimizde, satrancın figürlerinin ve satranç temasının çocuk gözündeki cazibesinden yaralanarak öğrencilerimizi satranç ile tanıştırıyoruz.Oyun anlayışı ile başlayan eğitim, verilenler alındıkça yenilerinin verilmesiyle devam eder. Derslerimiz monotonluktan uzak, heyecan verici bir tempoda sürer. Başarının emek ve çabayla oluştuğu bilinciyle öğrencilerimiz hayatın yaratıcı değerini keşfederler.Satranç ve Akıl Oyunları; çocuklarda, problem çözme, süratli, doğru ve çabuk düşünme, analiz yapma, strateji geliştirme, dikkati yoğunlaştırma becerileri kazandıran ve kendine güven duygusunu geliştiren bir çalışmadır.

İNGİLİZCE DRAMA

Oyun, dans, müzik, ritim, beden ve zihin egzersizlerinin yer aldığı İngilizce drama hayal çemberini geliştiren farklı bir dil öğrenirken eğlenmelerini sağlayan bir etkinliktir. Bu etkinlik çocuğun İngilizce iletişiminin gelişmesine yardım ederken özgüven oluşumunu destekler.

DANS

Öğrencilerimizi dans derslerinde, konusunda uzman ekipler ile bir araya getirmekteyiz. Böylece kendi bedenlerini tanımasına, dengeli olarak kullanmasına yardımcı olmak, zarif, esnek ve bu süreçte oluşan iç disiplinle birlikte sosyal bir birey haline getirmek, grup içerisinde kendini ifade eden zihnen ve bedenen geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek hedefimizdir.

MONTESSORİ ATÖLYESİ

Montessori Atölyesi; Okulumuzun tüm sınıflarına hizmet vermekte olup tüm öğrencilerimize montessori eğitmenleri eşliğinde günün belirli saatlerinde materyal çalışmaları ve etkinliklerini uygulama imkânı sunmaktadır.Montessori eğitiminin 5 ana eğitim öğesi olan; günlük yaşam ve öz bakım, duyu eğitimi, matematik eğitimi, dil eğitimi ve kozmik eğitim eksiksiz bir şekilde bütünüyle atölyemizde işlenmektedir.Atölyemizde eğitim programımıza uygun olarak eş zamanlı materyal çalışmaları yapılır. Bu sayede yaşayarak ve beş duyu organına hitap ederek öğrendiklerini deneyimleme imkânı sunar, öğretimi eğlenceli bir şekilde kalıcı hale getirmeyi hedefleriz.
Tema ilkokulu anaokulu Büyükçekmece Beykent Tema Eğitim Kurumları ilkokul anaokul bölümünde 1.sınıf – 5. sınıf seviyesinde çocuklarımıza eğitim verilmektedir. İlkokulumuz anaokulumuz Büyükçekmece ilçesinde tek katlı bir bina içinde eğitime devam etmektedir. Toplam kapalı alanımız 5000 metrekaredir. Beylikdüzü’nde tek kat üzerine kurulu özel okul olan ilkokulumuzun anaokulumuzun iki bahçesi mevcuttur. Öğrencilerimiz çeşitli ağaçların yer aldığı, mevsimine göre sebze ekimi yaptıkları bahçemizde doğayla iç içe eğitim almaktadır. Beylikdüzü Tema ilkokul anaokul sınıflarımız, çocukların bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerini destekleyecek materyal ve alana sahiptir. Beylikdüzü Tema İlkokulu anaokulu olarak hedefimiz, özgüveni yüksek, sorgulayan, yaratıcı, eleştirel düşünen “Mutlu Çocuklar” yetiştirmektir. Büyükçekmece Tema İlkokulu anaokulu farklı eğitim ve yöntemlerden yararlanarak hazırlanan özgün bir program uygulanmaktadır. Beylikdüzü özel Tema İlkokulumuzda anaokulumuzda Montessori, Gems, Scamper ve sorgulamaya dayalı eğitim modelleri kullanılarak oluşturulan, birbirini tamamlayan bir program uygulanmaktadır. Beylikdüzü’nün en iyi Anaokulu dan biri olan Tema anaokulunda Türkçe program, branş dersleri, günlük yaşam becerileri, atölye çalışmaları ile desteklenmektedir. Yarım gün İngilizce programımız ve ikinci yabancı dil İspanyolca ile çocuklarımızın anaokulu ilkokulu seviyesinde farklı bir dille tanışmasına olanak verilir. Beykent Büyükçekmece ilçesinde yer alan Tema Eğitim Kurumları İlkokulu anaokulu hakkında detaylı bilgiye tema.k12.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Beylikdüzü Tema ilkokulu olarak öğrenci odaklı ve kalıcı öğrenmeyi esas alan alternatif eğitim yaklaşımına sahibiz. Büyükçekmece Tema Anaokulu amacımız yenilikçi, sorgulayan, yaşadığı dünyaya duyarlı, bilim, spor, sanat ve teknoloji alanlarında başarılı ve mutlu bireyler yetişmesine rehberlik etmektir.Tema Eğitim Kurumları beylikdüzü anaokulu olarak öğrencilerin planlama, çalışma ve hatırlama faaliyetlerine önem veriyoruz.