Close

İLKOKUL

EĞİTİM MODELİMİZ

Temel ilkemiz güçlü, meraklı ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek. Tema Eğitim Kurumları’ nda 1. sınıftan itibaren ezbercilikten uzak, akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklı bir eğitim sistemi uyguluyoruz.Öğrencilerimizin, hem mutlu bir çocuk olarak hem de doğalarında var olan, merak etme, sorgulama ve deneyimleme isteklerini teşvik ederek, evrensel ilke ve değerlerle donatılmış, kültürel ve sosyal bireyler olarak hayata hazırlanmaları için çalışıyoruz.Öğrenmekten zevk alan ve bu öğrenme isteğini ömür boyu sürdüren, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileriyle donanmış, dünyanın her yerinde yaşayabilecek ve çalışabilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.